Category: О школи

Вршњачки тим

Програм ”Школа без насиља” се заснива на низу акција и поступака са циљем да се смањи насиље у школи. Стога, школа треба да буде промотер промене и она снага …

Ваннаставно особље

 Директор Дијана Китановић   Педагог Тања Стојановић   Психолог Татјана Милутиновић   Финансијски радник Милијана Добрић   Административни радник Драгиша Стајковић   Секретар Милош Вујовић   Библиотекар Тамара Милутиновић …

Предметна настава

 Српски језик Зорица Гајић Ивана Ракић-Крстев Снежана Вујиновић   Математика Зорица Мишковић Весна Матановић Стеван Јанковић   Музичка култура Радмила Почанић   Техничко образовање и информатика Милош Миловановић Жарко …

Разредна настава

Разредна настава Славица Спасић Снежана Колашинац Станица Марјановић Снежана Стајковић Aна Костић-Момировић Ана Милићевић Мирјана Миленковић Ивана Вучковић Снежана Исајловић Слађана Стојановић Светлана Јовановић Верица Михајловић Станко Симић Васић …