Category: Стручни тимови

Вршњачки тим

Програм ”Школа без насиља” се заснива на низу акција и поступака са циљем да се смањи насиље у школи. Стога, школа треба да буде промотер промене и она снага …