Category: Запослени

Стручно усавршавање колектива наше школе

Данас су наставници, стручни сарадници и директорка наше школе присуствовали семинару под називом Примена мотивационих техника у настави. Семинар о мотивационим техникама реализован је у Центру за стручно усавршавање …

Ваннаставно особље

 Директор Драгана Иванковић   Педагог Тања Стојановић   Психолог Татјана Милутиновић   Шеф рачуноводства Јелена Пешић   Административни радник Драгиша Стајковић   Секретар Милош Вујовић   Библиотекар Тамара Милутиновић …

Предметна настава

 Српски језик Зорица Гајић Ивана Ракић-Крстев Снежана Вујиновић   Математика Марија Милосављевић Весна Матановић Стеван Јанковић   Музичка култура Радмила Почанић   Техничко образовање и информатика Милош Миловановић Жарко …

Разредна настава

Разредна настава Мирјана Миленковић 1-1 Ивана Вучковић 1-2 Снежана Исајловић 1-3 Слађана Стојановић 1-4 Светлана Јовановић 2-1 Дијана Китановић 2-2 Ана Милићевић 2-3 Славица Спасић 3-1 Снежана Колашинац 3-2 …