Web
Analytics

Ваннаставно особље

 Директор Драгана Иванковић   Педагог Тања Стојановић   Психолог Татјана Милутиновић   Шеф рачуноводства Јелена Пешић   Административни радник Драгиша Стајковић   Секретар Милош Вујовић   Библиотекар Тамара Милутиновић Виолета Михајловић     Домар Зоран Гајић   Ложач Слободан Николић   Помоћни радник – курир Јованка Лалић   Сервирка Загорка Петровић   Помоћни радници Милева …

ДетаљнијеВаннаставно особље

Предметна настава

 Српски језик Зорица Гајић Ивана Ракић-Крстев Снежана Вујиновић   Математика Марија Милосављевић Весна Матановић Стеван Јанковић   Музичка култура Радмила Почанић   Техничко образовање и информатика Милош Миловановић Жарко Алексић Татјана Делић Драгана Марић-Перуничић   Ликовна култура Давор Ћирковић   Физика Стефановић Маријана   Биологија Милан Булатовић Марија Костић Хемија Јелица Васић   Географија Драгана …

ДетаљнијеПредметна настава

Разредна настава

Разредна настава Мирјана Миленковић 1-1 Ивана Вучковић 1-2 Снежана Исајловић 1-3 Слађана Стојановић 1-4 Светлана Јовановић 2-1 Дијана Китановић 2-2 Ана Милићевић 2-3 Славица Спасић 3-1 Снежана Колашинац 3-2 Снежана Стајковић 3-3 Станко Симић 3-4 Станица Марјановић 4-1 Aна Костић-Момировић 4-2 Јасмина Пуношевац 4-3 Марија Бркић 4-4

Школска документа

• ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА I И II РАЗРЕД • ПЛАН ЗА II ЦИКЛУС, ПРОГРАМ V РАЗРЕД   • ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈАМА • ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН (2014.-2016.) • ШКОЛСКИ ПРОГРАМ