Web
Analytics

Стандарди

Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања
Национални просветни савет усвојио је документ Стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања за предмете:

 1. Математика
 2. Природа и друштво
 3. Српски језик

Образовне стандарде можете погледати кликом на назив предмета.
Образовни стандарди за крај обавезног образовања

Predlog standarda

 1. Biologija
 2. Fizicko
 3. Fizika
 4. Geografija
 5. Hemija
 6. Istorija
 7. Likovno
 8. Matematika
 9. Muzicko
 10. Srpski jezik
 11. Strani jezik