Web
Analytics

ОБАВЕШТЕЊЕ САВЕТУ РОДИТЕЉА

У складу са упутством Министарства просвете у обавези смо да родитељима проследимо следеће информације:

Избор уџбеника који ће се користити од школске 2016/17. До 2018/19. године реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

На сајту Министарства објављена је листа одобрених уџбеника на основу које ће се  вршити избор уџбеника који ће ученици користити наредне три школске године. Листа садржи и цену и број страна уџбеника.

Узроке уџбеника родитељи и ученици могу погледати у школској библиотеци.

Потребно је да знате да је издавачу забрањено да учини, а предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон или репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или облику, као и да се донацијом, поклоном или репрезентацијом не сматра се представљање уџбеника у трајању од највише од једног радног дана које мора бити  реализовано у просторијама школе, репрезентације мале вредности (оловке, календари, блокови за писање), као и бесплатни примерци уџбеника које издавач даје школи ради реализације избора уџбеника.

Наставник чини тежу повреду радне обавезе уколико од ученика захтева да купи додатно наставни средство.

Посредовање школе и запослених у продаји уџбеника уз надокнаду, није дозвољено и санкционише се у складу са законом, али да школа, уз сагласност Савета родитеља, може без накнаде, да помогне у обезбеђивању свих изабраних уџбеника, уколико се тиме родитељима олакшава прибављање потребних уџбеника.

Своје мишљење, став, примедбу, сугестију о до сада коришћеним уџбеника као и предлог за наредну годину, можете у писаној форми доставити одељенском старешини или управи школе.

Директор: Дијана Китановић

Leave a Comment